Wat bieden wij

Professionele, gestructureerde en transparante ondersteuning.
Persoonlijk en met aandacht.

Werner&Werner

Levensdossier

Het aanleggen van een levensdossier geeft een duidelijk overzicht van alle belangrijke gegevens en wensen op het gebied van administratie, financiën, bankzaken, verzekeringen, praktische en medische zaken. Een levensdossier kunnen wij in samenspraak met u opstellen.

Met het opstellen van een persoonlijk levensdossier zorgt u er voor dat uw nabestaanden weten wat uw wensen zijn en waar zij belangrijke documenten en gegevens kunnen vinden.

Zo behoud u de regie en komen u en uw naasten niet voor verrassingen te staan.

 • Ordenen en eventueel bijhouden van uw administratie
 • Opstellen levensdossier
 • Voorbereiding (levens) testament
 • Samen bepalen of uw testament nog aan uw wensen en huidige situatie voldoet

Werner&Werner

Levenstestament

In een levenstestament legt u vast wat uw wensen voor de toekomst zijn. Wie mag wettelijk uw belangen behartigen op persoonlijk en/of medisch gebied of wie vertrouwt u de zorg van uw huisdier toe als u dit niet meer zelf kunt.

 In een levenstestament beschrijft u, wanneer u nog helder van geest bent, zaken die belangrijk voor u zijn. In het levenstestament benoemt u een vertrouwenspersoon, deze wordt ook wel levensexecuteur of gevolmachtigde genoemd. Deze vertrouwenspersoon mag namens u handelen op een moment dat u zelf van te voren heeft bepaald of wanneer u blijvend niet meer in staat bent uw wil te verklaren of te bepalen.

U bepaalt zelf wat de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • geheel/gedeeltelijk voeren van uw administratie
 • beheer van uw vermogen
 • zorgvoorzieningen
 • beheer en/of verkoop woning
 • contact voor medische zaken bij medische volmacht.

Wij kunnen adviseren hoe dit vorm te geven.
Om de inhoud van een levenstestament te bekrachtigen is wel een bezoek aan de notaris nodig.
Ook dit kunnen wij regelen via ons netwerk.

Werner&Werner

Testament

Na het inventariseren van uw situatie en wensen kan het verstandig zijn een testament op te laten stellen door de notaris. Of kan blijken dat een reeds opgesteld testament niet meer past bij uw huidige situatie.

Samen met u kunnen wij dit bekijken en eventuele vervolgstappen verzorgen.

Werner&Werner

Nabestaanden begeleiding

Bij een overlijden komen er, naast het rouwproces ook de nodige praktische zaken voorbij die geregeld moeten worden. Na de uitvaart komt de afhandeling van de nalatenschap aan de orde en dat roept een boel vragen op: is er een testament, is er een executeur aangewezen, wie zijn de erfgenamen, wat valt er onder de erfenis, moet er een woning verkocht worden, moet er aangifte erfbelasting gedaan worden.

Wij kunnen u hierin begeleiden zodat er niets gemist wordt. In alle rust bekijken wij wat er op welk moment geregeld moet worden. U geeft aan welke ondersteuning u wenst; bij specifieke onderdelen of bij het gehele traject. De keus is aan u.

 • Praktische ondersteuning nabestaanden bij:
  bankzaken, verzekeringen, opstellen boedelbeschrijving, huisdieren, digitale erfenis, opzeggen (digitale) abonnementen, wie zijn de erfgenamen, vaststellen erfdelen
 • Ontruimen en verkoop klaar maken eigen woning, oplevering huurwoning
 • Afleggen rekening en verantwoording aan de erfgenamen
 • Finale aangifte Inkomstenbelasting en eventuele aangifte erfbelasting
 • Verdeling nalatenschap en eventuele uitbetalingen

Een in een testament aangewezen executeur kunnen wij ook ondersteunen door bepaalde of alle taken van de executeur over te nemen.

Wij beschikken over een breed netwerk van externe deskundigen, zoals notarissen en fiscalisten.
Op basis van onze gesprekken met u kunnen we u ook begeleiden om bijvoorbeeld de juiste
vragen te stellen aan de notaris of een andere externe deskundige.

Werner&Werner

Coaches in nalatenschappen.

Werner&Werner
Coaches in nalatenschappen

©2021 Werner&Werner – Gerealiseerd door Studio Pompe